“De maatschappelijke druk om verantwoord te beleggen nam alleen maar toe”

Arnold Gast 

Wat is er bereikt?

Arnold: “De grootste stap is zonder meer dat we hebben gekozen voor een eigen aandelenmandaat, dat we hebben opgesteld met Achmea Investment Management (AIM). SNPS belegde vanaf de start in 2013 alleen in beleggingsfondsen en indices, dus indirect en veelal passief. Maar nu gaan we voor zo’n 30 procent, ofwel zo’n 90 miljoen euro van het belegd aandelenvermogen in onze Life Cycle portefeuille Rendement en de twee CVP-portefeuilles, de keuzes zelf maken. Waardoor we beter kunnen sturen op beleggingen in bedrijven die voldoen aan onze ESG-criteria.”

“We leggen bij dit mandaat de nadruk op de G van governance”

Marijke: “We leggen bij dit aandelenmandaat de nadruk op de G van governance. Dat betekent dat we een voorkeur hebben voor bedrijven die een beter management hebben en aantoonbaar een grote betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. En wat betreft de E van environment: we mikken met dit mandaat ook op beleggingen die bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot; ons doel is om de benchmark op dit punt met 15 procent te verslaan.” 

Arnold: “Dit mandaat is zonder meer onze grootste ESG-stap in de korte geschiedenis van SNPS. Een andere belegging betreft Nederlandse hypotheken, waar we in 2021 op kleine schaal mee zijn begonnen. Hiermee kunnen we een bijdrage leveren aan duurzame steden en gemeenschappen, denk aan hypotheken die energie besparen of aanleg van zonnepanelen stimuleren.”

“Wetgeving is duidelijk strenger en strikter geworden"

Marijke Biewinga 

Maatschappelijke druk 

Arnold: “De maatschappelijke druk om verantwoord te beleggen nam ook in 2021 alleen maar verder toe. Denk aan rechtszaken zoals tegen energiebedrijven, en de acties van ngo’s als Milieudefensie die veel aandacht krijgen van de media. Je kunt als pensioenbelegger absoluut niet meer om dit thema heen.” 

Marijke: “Daar komt bij dat de wetgeving duidelijk strenger en strikter is geworden. ESG-beleggen wordt steeds meer rule-based in plaats van principle-based[1].”

[1] Rule-based gaat uit van zoveel mogelijk regels om het gedrag te beïnvloeden en principle-based gaat juist uit van weinig regels en vooral focus op de relevante principes.

Directe invloed op bedrijfsbeleid?

Arnold“We werken op dit punt al met het engagement beleid van EOS at Federated Hermes (EOS). Dat is een engagement provider die namens een grote groep beleggers, waaronder wij, optreedt en daardoor veel meer slagkracht heeft dan individuele pensioenfondsen. De ruim dertig engagement-specialisten van EOS gaan de dialoog aan met bedrijven. Hun werkwijze, manier van communiceren en opvattingen passen erg goed bij de onze. Bovendien leveren zij in het verlengde van hun dialogen stemadviezen en voorstellen voor aandeelhoudersvergaderingen. Via hen kunnen wij onze stem laten horen. Belangrijk, want we willen een aandeelhouder zijn die heel betrokken is bij de mate waarin de bedrijven waarin we beleggen, ‘ESG-proof’ zijn. “

“Ruim dertig engagement-specialisten van EOS gaan de dialoog aan met bedrijven. Via hen kunnen wij onze stem laten horen”

Marijke: “In 2020 hebben onze deelnemers in een enquête aangegeven welke vier SDG’s (Sustainable Development Goals) het belangrijkst voor hen zijn, met ‘betaalbare en duurzame energie’ op de eerste plaats. Deze zijn door EOS opgenomen in het
engagement plan.”

“In 2020 hebben onze deelnemers in een enquête aangegeven welke vier voor hen het belangrijkst zijn"

Arnold Gast

Discussies?

Arnold“Hoe dieper je in dit onderwerp duikt, hoe complexer de discussies worden. Neem aardgas. In hoeverre is dat nou groen of niet? Natuurlijk is gas niet vrij van CO2-uitstoot, maar het is wel beter dan kolen. En hoe groen is kernenergie?”

Marijke: “Wat we bij die discussies niet uit het oog verliezen, is waar we het uiteindelijk voor doen: op lange termijn een goed pensioen bieden aan onze deelnemers, op een zo duurzaam mogelijke wijze. En daar transparant over communiceren.” 

“Is gas beter dan kolen en hoe groen is kernenergie?”

Arnold: “Het gaat niet alleen om geld en rendement, maar ook om de wereld waarin je nu of later dat pensioen mag ontvangen. We willen met onze beleggingen de risico’s op de ESG-factoren beter beheersen.”

Goed doen of rendement?

Arnold“Dat is de klassieke, en terechte vraag en die vereist een zorgvuldige afweging. In iedere afweging gaat het om de combinatie van ESG-factoren, rendement en risico. Maatschappelijk verantwoord beleggen is wat we willen, maar het mag niet te veel ten koste gaan van het rendement op lange termijn of zorgen voor te veel risico of extra kosten. Dat ligt heel genuanceerd. En kan inderdaad voer zijn voor een gezonde discussie.”

“Het mag niet te veel ten koste gaan van het rendement op lange termijn”

Marijke: “Daarbij vind ik het wel een mooie ontwikkeling dat dit onderwerp binnen ons bestuur steeds meer en beter bespreekbaar is. In 2021 hebben de SNPS-bestuursleden een uitgebreide ESG-training gevolgd.” 

"In 2021 hebben de bestuursleden van SNPS een uitgebreide ESG-training gevolgd"

Marijke Biewinga

Hoe groen ben je eigenlijk?

Marijke “Op 1 januari dit jaar heeft de EU een nieuwe ESG-taxonomie gelanceerd. Die taxonomie moet je zien als een soort woordenboek, waarmee je duidelijk kunt maken hoe groen een belegging of economische activiteit in feite nou is. Daar komen dan allerlei rekenregels voor, maar die zijn er nu nog niet. Doel van die taxonomie is om te zorgen voor meer eenduidigheid en transparantie wat betreft de classificatie van individuele beleggingen. En voor ons betekent het dat we volgens deze taxonomie moeten laten zien hoeveel procent van onze beleggingen aan de Europese definitie van duurzaam voldoet.”

“Een soort woordenboek waarmee je duidelijk kunt maken hoe groen een belegging of economische activiteit in feite is”

Arnold: “We willen heel duidelijk ons eigen verhaal gaan formuleren, waarin we uitleggen waar we als SNPS echt voor staan, met ESG-beleggen. Zie het als een verdieping. In combinatie met de uitkomsten van de ALM-studie die we in 2022 voor SNPS gaan doen, zal dit een belangrijke voedingsbodem zijn. We willen de komende jaren sterker inzetten op de ESG-uitkomsten van onze beleggingen, dus op insluiten in plaats van uitsluiten, als bedrijven goed bezig zijn, best-in-class in een sector, et cetera. Op die manier kun je bijdragen aan bijvoorbeeld de energietransitie of betere sociale omstandigheden.”       

Marijke: ”Dat betekent logischerwijs dat we ook onze communicatie over ESG willen aanscherpen. Een goede stap in die richting is de ESG-meter van Achmea Investment Management, die ons informeert over de ESG-ratings van de beleggingen. Zo krijgen we steeds meer inzicht in onze investeringen.”